Brunnsborrning för vatten och bergvärme

21 december 2021
jonas olsson

editorial

Tekniken som används för att borra efter vatten och bergvärme är den samma, men brunnarnas utformning skiljer sig givetvis åt. Men det finns även andra saker som skiljer och som är viktig att tänka på innan man kör igång med borrningen. Det behövs exempelvis inget tillstånd för att borra en vattenbrunn och den får till och med anläggas utanför den egna tomten om det anses bättre för vattnets kvalitet. 

Men inför anläggandet av en energibrunn måste man först ansöka om tillstånd från kommunen. Det beror på att det alltid finns vissa miljömässiga risker med en borrning, och att grundvattnet i området kan ta skada. Men man måste också ta hänsyn till om det redan finns energibrunnar i området. Detta eftersom en energibrunn som hamnar för nära en annan kan slå ut denna. Det är därför viktigt att man pratar med sin granne och förvissar sig om att denne inte redan har installerat bergvärme.

 

image

 

Skriv ett ordentligt avtal

De flesta brunnsborrningsföretag sysslar med borrning både för vatten och bergvärme, men det finns vissa fördelar att välja ett företag som tidigare har anlagt brunnar i trakten. Detta då kunskap och erfarenhet om markförhållanden är jätteviktiga vid anläggandet av en brunn. Visst undersöker man marken innan och gör analyser, men det går aldrig helt att förutsäga vad som finns i jorden. Därför är lokalkännedom och erfarenhet guld värt vid anläggandet av en brunn. 

Som privatperson kan man vid brunnsborrning i västerås använda sig av rotavdraget, vilket sparar en hel del pengar. Men man ska ändå ta in offert och referenser från mer än ett företag och jämföra. Innan man skriver avtal, är det också viktigt att kontrollera att det valda företaget har certifikat för brunnsborrning och även försäkringar. I avtalet man sedan tecknar ska totalpriset för borrningen finnas med, likaså ett datum för när arbetet ska vara slutfört.

Fler nyheter

17. april 2024

Tattoo i Stockholm