Fattar du rätt beslut?

02 april 2020
Lily Hansen
Fattar du rätt beslut?

Oavsett om du är företagare eller privatperson, ordförande i en förening eller kanske klassförälder, är det alltid en god idé att underbygga sina beslut genom att fråga de berörda. Att fatta välgrundade beslut lönar sig i princip alltid. Om du som företagare funderar på vilken produkt eller kampanj du ska lansera så gör alltid en marknadsundersökning. Ta hjälp av experter och kör spontana intervjuer, en telefon- eller webbenkät och ta enkelt reda på om A eller B är bästa produkten att lansera, eller om annons 1 eller annons 2 säljer flest mössor.

 

Hur gör jag för att anlita?

Om du är osäker på vad du ska fråga om, eller vad du ska ta hjälp med, sätt dig ner och tänk ut syftet. Varför ska du göra en marknadsundersökning, vilket resultat förväntar du dig att få ut av den och hur ska du agera på resultatet? Marknadsundersökningar finns det olika metoder för. Du kan till exempel göra fokusgrupper och bjuda in folk till test och diskussion, men det kan också ibland räcka med en webbenkät till utvalda. När du vet vad du är ute efter kan en expert hjälpa dig att välja metod. Vilken typ av undersökning som blir aktuell beror förstås även på er budget för projektet. Olika metoder är olika resurskrävande.

Kvalitativt eller kvantitativt

Beroende på vad du vill ta reda på används olika tekniker i en marknadsundersökning. Du kan antingen göra en kvantitativ undersökning med fasta svarsalternativ och du enkelt kan kvantifiera resultatet och dra slutsatser, och du kan välja att göra en kvalitativ undersökning där du får mer information på djupet, exempelvis via intervjuer eller öppna frågor. Den senare tar längre tid att sammanställa men då kan det räcka med färre intervjuer än vid en kvantitativ. Allt beror på vad du önskar för resultat och hur du vill kunna agera på dem.

Fler nyheter

17. april 2024

Tattoo i Stockholm