Så finner du din pålitliga tillverkare av medicinteknisk utrustning

13 januari 2022
jonas olsson

editorial

När man som verksam inom medicinteknik söker efter nya komponenter till sitt företag behöver man vara på det klara med att inte alla har förmågan att tillverka den volym som man behöver, med samma högt ställda kvalitetskrav som branschen kräver. Vissa verkstäder klarar kanske av att ta fram en enstaka prototyp utifrån en CAD/CAM-modell. Vill man dock ha lite större volymer av någon produkt kommer man förmodligen att behöva vända sig till en verkstad som specialiserat sig på just denna typ av produkter. 

För att tillverka medicinteknisk utrustning krävs lång erfarenhet av att jobba i speciella material som exempelvis plast, som har väldigt skilda egenskaper jämfört med metaller. Får du möjligheten att komma i kontakt med en finmekanisk verkstad som har som specialitet att bearbeta plast för medicinteknisk utrustning, ska du hålla hårt i den, eftersom det är ett eftertraktat hantverk som långt ifrån alla klarar av. Det ställs givetvis höga krav på tillverkaren eftersom tillverkning av medicinteknisk utrustning kan sträcka sig från att göra enskilda prototyper till både mindre och större volymer för omvårdnad och kirurgi..

 

image

 

Hantverksskicklighet man inte ska ta för givet 

När du kontaktar din mekaniska verkstad vill du vara säker på att de kan leverera beställd volym och under angiven tid. För en erfaren verkstad med normal arbetsbelastning bör detta inte vara något problem. Viktigt är att ni har en bra dialog med verkstaden så att ni båda är medvetna om förutsättningarna. 

Vissa finmekaniska verkstäder har personal med stor kunskap om material samt tillgång till den bästa tekniken för att utföra arbeten i exempelvis plast. Nyttjandet av CAD/CAM är en stor tillgång där man kan skapa en modell av produkten digitalt innan tillverkningen påbörjas. När ni väljer er samarbetspartner så kolla på vad de har tillverkat tidigare. Då vet ni att de uppfyller era krav.

Fler nyheter

17. april 2024

Tattoo i Stockholm