Ventilernas stora familj

09 april 2020
jonas olsson
Ventilernas stora familj

En ventil, även kallat för kran, är anordning som reglerar öppningen i ett system. I det här fallet handlar det om ett fluidsystem som gas eller annan form av vätska. Ventilen kontrollerar öppningens storlek och vid en punk kan även bidra till att systemet öppnas eller stängs helt och hållet.

På det sättet regleras flödet som strömmar in i systemet på ett säkert sätt. Ventiler finns i många olika varianter, för att vara mer exakt är de vanligt förekommande modellerna över 40 olika stycken. Några exempel är avluftningsventil, backventil, flänsventil, dumpventil, flödesregleringsventil, kulventil, kägelbackventil, kägelventil och strypventil m.fl.

Olika branscher använder sig av olika typer av ventiler.  Något intressant för just den anordningen är att yrkesmän använder sig av olika benämningar för samma typer av ventiler.

 

Vad används en avstängningsventil till?

Avstängningsventiler har egentligen en endaste uppgift och den är att vid behov stänga eller respektive öppna en anslutning. Den manövrerar på ett enkelt och bekvämt sätt ett flöde i ett system.

Ventilen har oftast något som kallas för ett manöverdon. Vad är då detta? I enkla ordalag är det en motor som används för att manövrera en ventil. Precis som alla andra produkter på den svenska marknaden finns även manöverdon i flera olika varianter.

Vanligaste modellerna är egentligen tre stycken, nämligen elektriska, pneumatiska och hydrauliska.

 

 

När du behöver välja en leverantör

Om du behöver välja en ventil som skulle passa dina behov bör du välja en leverantör med den rätta kompetensen och det rätta utbudet.

I många fall gäller det även att få en rådgivning i samband med valet av en kran. Endast företag med kunskap inom detta specifika området kan vara passande. De flesta firmor som säljer ventiler erbjuder ett bredare produktsortiment innehållande exempelvis olika konstruerande produkter.  Dessutom erbjuder även sådana typer av specialiserade företag ventilservice – väldigt användbart för vissa industriområden.

Fler nyheter

17. april 2024

Tattoo i Stockholm