Trötta binjurar och stress

Binjurarna är små men mycket kraftfulla organ, då det är binjurarna som producerar våra stresshormon adrenalin och kortisol. Adrenalinet ger oss kraft när vi behöver agera snabbt, om vi måste […]

Read More