Olika typer av värmepumpar

26 maj 2021
william eriksson

De flesta som bygger nytt väljer att installera någon typ av värmepump. Men det lönar sig också att byta ut gamla värmesystem som el, olja och fjärrvärme till en värmepump, och detta trots att den kostar en hel del. Men då den sänker energikostnaden så drastiskt  betalar den sig alltid i längden eftersom den också höjer värdet på fastigheten och gör denna mer attraktiv. 

Alla typer av värmepumpar tar tillvara den solenergi som har lagrats i omgivningen runt huset, i exempelvis marken, jorden, luften eller vattnet. Valet av värmepump beror därför också på omgivningens förutsättningar. För att en jordvärmepump ska fungera måste man exempelvis ha en ganska stor tomt, medan en sjövärmepump kräver att man har strandtomt och nära till vatten. Bor man också där det är riktigt kallt en stor del av året kanske man måste välja en bergvärmepump, eftersom den inte alls påverkas av årstiderna.

 

 

Viktigt att man även försöker sänka sin energiförbrukning på andra sätt

Då en värmepump kostar en hel del, och då man heller inte ska slösa med energi, är det viktigt att man också försöker sänka sin energiförbrukning på andra sätt. Som exempelvis genom att tilläggsisolera och se över dåliga fönster och dörrar. Att även försöka sänka sin konsumtion av varmvatten är viktigt. Lyckas man med besparingarna kan det innebära att man klarar sig på en något mindre värmepump, vilken då också är billigare, både i inköp och i drift.

Det finns flera fördelar med att använda sig av totalentreprenad då man ska installera en värmepump eftersom det både blir billigare och enklare. Särskilt om det är en bergvärmepump eftersom den är betydligt mer komplicerad att installera då man också måste borra en brunn. Genom att använda sig av totalentreprenad vet man också vem man ska vända sig till om det skulle uppstå några problem.

Fler nyheter

17. april 2024

Tattoo i Stockholm