Upptäck svartmögel i badrum med hjälp av mögeltest

22 februari 2021
Cecilia Olsson

Badrummet är ett rum i hemmet som får utstå väldigt mycket fukt, vilket gör att det är viktigt att det är designat att klara av det. Anledningen till att fukt är dåligt är på grund av att det kan orsaka skador på material och leda till att det uppstår mögel. Mögel trivs otroligt bra i fuktiga miljöer där det kan frodas, därför bör man se till att minimera risken för fukt så långt det går.

Minska riskerna för fuktskador och mögel

Det uppstår såklart fukt när man duschar eller tar ett bad, det viktiga är därför att se till så att det finns fullgod ventilation i badrummet. Finns det ett fönster i rummet kan det vara bra att vädra ur den fuktiga luften och man bör undvika att hänga kläder och dylikt på tork. Har man misstankar om att det kan finnas mögel i badrummet är det klokt att så snart som möjligt göra ett mögeltest för att få svar på om man drabbats. 

Synligt och dolt svartmögel

Det än nämligen väldigt viktigt att åtgärda svartmögel när det uppstått eftersom det kan leda till skador både på materiella ting men även på hälsan. Ser man mörka eller svarta fläckar i till exempel kakelfogarna eller på andra ytor så kan det vara svartmögel, då bör man göra ett yttest för att få svar. Ibland kan mögel dölja sig på platser där man inte kan se det, man kan dock upptäcka det genom att det luktar unket eller att man får symtom som exempelvis huvudvärk, andningssvårigheter och trötthet, då bör man göra ett luft- eller dammtest.

Effektiva test med snabba resultat

Är man i behov av ett mögel test på grund av tron att man drabbats av svartmögel badrum kan man enkelt beställa tester online. AGX MögelTest har tester i olika prisklasser för dolt och synligt svartmögel som snabbt kan ge svar på om man drabbats eller inte. 

Fler nyheter

17. april 2024

Tattoo i Stockholm